Erfarenheter

Utbildningar:
Grundskola Kvidinge Skola, (Åk F-5), – 199108 – 199606

Grundskola, Björnekullaskolan i Åstorp, (Åk 6-9), – 199608 – 200106

Klippans Gymnasiesärskola, Barn & Fritid/Omvårdnadsprogrammet
Lokal kurs inom gymnasieprogrammet:
– Hjärtlungräddning (HLR)
– Akutsjukvård
– Försäljning & Service
200108 – 200506

LFA-Utbildning ”The Logical Framework Approach” (LFA), – 200810-200810

Motiverande samtal, 2 dagars utbildning inom Region Skåne,
(Motiverande samtal, Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet), – 200811-200811

RFSL:s HBT-Informatörsutbildning, – 200811-200811

Sundsgårdens Folkhögskola, Dyslexilinjen –
Dyslexiinformatör, – 200708 – 200905

Sundsgårdens Folkhögskola, Assistentlinjen –
Kompetens som elevassistent, – 200908 – 201006

Coompanion, Skåne, – Starta-Socialt-Företagande,  – 201108 – 201112

Hermods, -Starta Företag Utbildning, – 201201 – 201202

Socialhögskolan på Lunds Universitet, – Kurs:
Social mobilisering och förändringsarbete  (7,5 hp), – 201302 – 201303

Xpectum distansutbildning, – Kurs:
Certifierad redovisningsekonom, – 201704 – pågående

Hermods vuxenutbildning, – Kurser:
201612 – 201805
Samhällskunskap 1a1 (Godkänd)
Samhällskunskap 1a2 (Godkänd)
Historia 1b (Godkänd)
Företagsekonomi 1 (Godkänd)

Astar i Helsingborg AB, studerar till ekonomiadministratör – Kurser:
Information och Kommunikation (Godkänd)
Servicekunskap (Godkänd)
Företagsekonomi 2 (Godkänd)
Redovisning 2 (Godkänd)
Personaladministration (Godkänd)

Competensum, Yrkeshögskola, – studerar till redovisningskonsult: 201909 – 202205. (Ej klar med utbildningen till redovisningskonsult.)

  • – – – – – – –           – – – – – – –           – – – – – – –

Arbeten:
Svensk Direktreklam, – 200103 – 200504
Reklamutdelare (deltid)

Åstorps Kommun,– 200602 – 200708  
Skolvärd samt Klassassistent (heltid)

Biltema i Helsingborg AB, – 200710 – 201205
Butiksmedarbetare//Kassör (deltid)

Vilja & Styrka, Skåne, – 201203 – 201412
Dyslexiinformatör samt HBT-informatör, även Tillgänglighetskonsult

Bauhaus i Malmö 201204 – 201208
Butiksmedarbetare//Kassör (deltid)

Praktikplats: ABF MittSkåne, – 201211 – 201301
Medarbetare inom Tillgänglighetsfrågor, Dyslexi och HBT

Projektledare: Wesslansfilmproduktion, – 201301 – 20311
Projekt: Jumping in the fields/Vi hoppar i hagen

Projektdeltagare: Ökat Brukarinflytande – Malmö Stad, – 201305 – 201312

Praktikplats: FINSAM, Staffanstorp – Burlöv, – 201306 – 201309

Praktikplats: Afasiföreningen Malmö/Lund och HSO i Malmö, –
201309 – 201402, övergick till anställning.

Brukarportalen, – 201402 – 201409
Projektassistent (deltid)

HSO i Malmö, – 201403 – 201612
Organisationsutvecklare (heltid)

Power12337, – 201410 –
Konsultation inom
Dyslexi – Ekonomi – Mångfald – Organisation

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, – 201604 – 202306
Personalansvarig (deltid)

ATSU Skåne – Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, – 201901 –
Verksamhets- och ekonomiansvarig (deltid)

Helsingborg Stad – 2019-2020
Fritidsförvaltningen, timanställd inom hbtq+perspektivet (deltid)

Glad Assistans – Personlig assistent och personalansvarig, – 202203-
Personlig assistent till min mamma efter stroke 202103. 

  • – – – – – – –           – – – – – – –           – – – – – – –

Förtroendeuppdrag:
Socialdemokraterna, – Åstorps Kommun, – 200601 – 200902
Bildningsnämnden

RFSL Malmöavdelning, – 200903 – 201101
Förtroende uppdrag som, Kassör och Administration inom avdelningen

Nätverk Arbetslivet , – 201209 – 201305
Styrelseledamot

Referensgruppsdeltagare: Region Skånes, – 201303 – 201311
Ungas Väg till Arbete

Barnpartiet, – 201304 – 201308
Vice partiordförande, – område Skåne och Malmö

HSO Malmö, – 201305 – 201609
Ordinarie ledamot/Kassör, representerar – Brukarportalen

Brukarportalen, – 201401 – 202205
Ordinarie ledamot/Kassör – Administratör

HBT Socialdemokraterna Öresund, – 201402 – 201508
Ordinarie ledamot/Sekreterare

Nätverk Arbetslivet, – 201403 – 2015
Valberedare och Revisor

PG Syd – Positiva Gruppen Syd, – 201405 – 201602
Ordinarie ledamot/Sekreterare

Ramlösa Socialdemokratiska förening, – 201502 –
Ordinarie ledamot/Sekreterare

HBT-Socialdemokrater Helsingborg, – 201502 – 202306
Ordförande

Hiv-Sverige, – 201504 – 201601
Sammankallande i Valberedningen

Tingsrätten Helsingborg, – 201601 – 202012
Nämndehen

Helsingborgs Arbetarekommuns styrelsen, – 201603 –
Ordinarie ledamot

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, – 201603 – 202111
Kassör

Malmö stads råd för funktionshindersfrågor, – 201606 – 201609
Ordinarie ledamot (för HSO Malmö)

Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, – 201704 – 201805
Adjungerad för kassörs- och administrationsstöd

HBT-Socialdemokrater Skåne, – 201705 –
Kassör

Regionfullmäktige Skåne, – 201809 – 202212
Ersättare för Socialdemokraterna i Skåne

Kulturnämnden i Helsingborg Stad, – 201901 –
Ersättare för Socialdemokraterna i Helsingborg

Sjukhusstyrelsen Helsingborgs lasarett, – 201901 – 202212
Ersättare för Socialdemokraterna i Skåne

Transföreningen FPES, – 201910 – 202102
Kassör

RFSL Rådgivning Skåne, – 202103 – 202203
Ledamot

PG Syd – Positiva Gruppen Syd, – 202402 –
Vice ordförande, – 202402 – 202405
Tillförordnad ordförande, – 202405 –

Ambassadör för Hjärnkoll Skåne/Riksförbundet, – 202406 –
Ut och föreläsa om Psykisk hälsa – i olika perspektiv.

  • – – – – – – –           – – – – – – –           – – – – – – –

Kompetenser:
Självkänsla träning med musik, – 200712 –

HBT – informatör, – 200811 –

Bokföring och Administration inom organisationer, – 200903 –

Dyslexiinformatör, – 200905 –

Kompetens till Elev och personliga – assistent, – 201006 –

Egen företagare på Vilja & Styrka, – 201203 – 201603

Tillgänglighetskonsult inom Dyslexi och HBTQ+, – 201211 –

Projektledare, – 201301 –

Projektassistent, – 201402 –

Power12337, – , 201410 –

Konsultation inom
Dyslexi – Ekonomi – Mångfald – Organisation

FBO – Forever Business Owner, – 202004 –

  • – – – – – – –           – – – – – – –           – – – – – – –

Intyg:
The Logical Framework Approach (200808)

Motiverande Samtal (200811)

HBT-Informatörsutbildning (200811)

Dyslexiinformatörs utbildning (200905)

Utbildningsbevis – Personlig assistent/Elevassistent (201006)

Namnbyte – från Svensson till Plunteman (201105)

Kursintyg för Grundläggande utbildning i Socialt företagande (201112)

Mobiliseringskursen och projektkunskap (201303)

Ökat Brukarinflytande – Malmö Stad (2013)

Cirkelledare, ABF (201511)

Certifierad Utvecklingsledare – Socialdemokraterna (201604)

Med lagen som verktyg (201605)

Senast uppdaterad 202406.