Plunteman Organisation

Plunteman Organisation genomgår en organisationsförändring.
Därav kommer detta vara vår hemsida under en tid framöver.
Organisationsnummer; 802490-6359
Godkänd för F-skatt
Bankgiro; 582-9429

Plunteman Organisation
jobbar med uppdrag inom
Mångfalds- och ekonomikonsultation.

Mia-Jonas Plunteman är grundare av Plunteman Organisation.

Mia-Jonas kunskap och kompetens finns väldigt starkt inom mänskliga rättigheter. Gärna inom dyslexi och HBTQ+ perspektivet. Mia-Jonas grund är från gymnasiesärskolan, några som skolvärd till folkhögskola och vidare inom RFSL Malmö. Våren 2009 introducerades jag för bokföring och ekonomi inom ideella föreningar och det gav ny energi och inspiration att jobba med just bokföring och ekonomi, vilket resulterat i goda resultat.
Från 2012 och framåt har kunskaperna stärkts genom arbetslivserfarenheter, förtroendeuppdrag och ekonomiska uppdrag inom verksamhets och ekonomiutveckling. Sen ett år tillbaka studera hen företagsekonomi, bokföring och lönehantering, för att stärka upp sitt kunskaps och kompetensområde ännu mera. Mia-Jonas brinner för att siffrorna ska hamna på rätt plats och bokföring är något hen har som en av sina starka sidor. Sen sommaren 2017 har jag även fått ekonomiuppdrag att sköta mindre företagsekonomier, vilket lett till ännu större intresse för att just mångfalds- och ekonomiska perspektivet ska vara i centrum för en stark verksamhet.
(Mer om Mia-Jonas kunskaper och kompetenser hittar du här.)

Mia-Jonas roll i Plunteman Organisation, är att vara ett rådgivande stöd i den löpande verksamheten och att vara behjälplig inom verksamhetsutveckling gentemot föreningslivet, mindre och medelstora verksamheter och organisationer, som konsult inom mångfald och ekonomi. Som ekonomikonsultation är det den löpande ekonomi- och bokföringshanteringen. Samt tillhandahålla föreläsningar inom mångfalds och ett HBTQ+ perspektiv.

Några av föreläsningarna:
– Grundskola eller ”sär”skola
– När jag blir Jag!

Organisation har även till ändamål;
– att tillhandahålla information inom Dyslexi och HBTQ+ perspektiv som är egenupplevt och personligt plan, på ett professionellt sätt för att stärka medmänniskor i liknande situationer.
– att stärka individen ifrån ett egenupplevt och professionellt perspektiv.
– att vara en stärkande organisation som jobbar med frågor som berör område inom Dyslexi och HBTQ+ perspektiv, samt närliggande område.
– att vara en stärkande organisation som jobbar med tillgänglighet i ett övergripande perspektiv inom olika handikapp och funktionsnedsättnings – frågor och arbeta för tillgänglighet inom alla samhällsområde och därmed förenlig verksamhet.
– att vara en rådgivande organisation inom mångfalds- och ekonomikonsultation.

Våra stadgar hittar du här.

 

För mer info; mia-jonas (at) plunteman.se
eller ekonomiuppdrag (at) plunteman.se

 

Plunteman Organisations nyckelord;
Våga vara dig Själv, styrkan finns inombords. 

Bokstäverna hoppar och studsar, men siffrorna faller på plats. 

 

Uppdaterad 201811.