Plunteman Organisation

Välkommen till Plunteman Organisation.
För att underlätta administration, inkluderas nu Plunteman Organisation under Mia-Jonas blogg och domän – på www.plunteman.se. Detta också för att lättare kunna uppdatera och följa Mia-Jonas inspirerande arbete.

Organisationsnummer; 802490-6359
Godkänd för F-skatt
Bankgiro; 582-9429

Plunteman Organisation

Jobbar med uppdrag inom 
Dyslexi – Ekonomi – Mångfalds
– Konsultation

Mia-Jonas Plunteman är grundare av Plunteman Organisation.

Mia-Jonas kunskap och kompetens finns väldigt starkt inom mänskliga rättigheter. Gärna inom dyslexi och HBTQ+ perspektivet. Mia-Jonas grund är från gymnasiesärskolan, några som skolvärd till folkhögskola och vidare inom RFSL Malmö. Våren 2009 introducerades jag för bokföring och ekonomi inom ideella föreningar och det gav ny energi och inspiration att jobba med just bokföring och ekonomi, vilket vidare utbildning inom företagsekonomi, bokföring och redovisning.
Från 2012 och framåt har kunskaperna stärkts genom arbetslivserfarenheter, förtroendeuppdrag och ekonomiska uppdrag inom verksamhets och ekonomiutveckling. Sen 2017 studera hon/hen företagsekonomi, bokföring och lönehantering, för att stärka upp sitt kunskaps och kompetensområde ännu mera. Mia-Jonas brinner för att siffrorna ska hamna på rätt plats. Sen sommaren 2017 har Mia-Jonas även fått ekonomiuppdrag att sköta mindre företagsekonomier, vilket lett till ännu större intresse för att just dyslexi, ekonomi – mångfalds perspektivet ska vara i centrum för en stärk verksamheten och även ge råd på hur olika medmänniskor med en eventuell dold funktionsvariation kan vara en nyckel och framgång för just er! 
(Mer om Mia-Jonas kunskaper och kompetenser hittar du här.)

Mia-Jonas roll i Plunteman Organisation, är att vara ett rådgivande stöd i den löpande verksamheten och att vara behjälplig inom verksamhetsutveckling gentemot föreningslivet, företag och verksamheter och organisationer, som är i behov av konsultation, genom sin kunskap och erfarenhet inom dyslexi, mångfald och ekonomikonsultation.

Något som Mia-Jonas brinner för är, löpande ekonomi- och bokföringshantering. Genom pågående utbildning, lära sig Mia-Jonas bokslut och årsredovisning.
En del av vår verksamhet är också tillhandahåller föreläsningar inom, dyslexi,  mångfalds och HBTQ+ perspektivet.

Några av föreläsningarna:
– Grundskola eller ”sär”skola
– En normbrytande resa (anpassas delvis efter uppdragsgivares önskemål inom mångfaldsområdet)
Den dolda funktionsvariation (tar dig med på en resa hur våra ”normer” påverkas av både en dold funktionsvariationen och mångfaldsbakgrund)

Organisation har även till ändamål;
– att tillhandahålla information inom Dyslexi och HBTQ+ perspektiv som är egenupplevt och personligt plan, på ett professionellt sätt för att stärka medmänniskor i liknande situationer.
– att stärka individen ifrån ett egenupplevt och professionellt perspektiv.
– att vara en stärkande organisation som jobbar med frågor som berör område inom Dyslexi och HBTQ+ perspektiv, samt närliggande område.
– att vara en stärkande organisation som jobbar med tillgänglighet i ett övergripande perspektiv inom olika handikapp och funktionsnedsättnings – frågor och arbeta för tillgänglighet inom alla samhällsområde och därmed förenlig verksamhet.
– att vara en rådgivande organisation inom dyslexi, ekonomi och mångfalds – konsultation.

Våra stadgar hittar du här.

För mer info; mia-jonas (at) plunteman.se

Plunteman Organisations nyckelord;
Våga vara dig Själv, styrkan finns inombords. 

Bokstäverna hoppar och studsar, men siffrorna faller på plats. 

Uppdaterad 201905.